Industri og håndverk

Hygiene og bakteriell kontroll har fått økende fokus innen en rekke bransjer. Samtidig øker innsatsen for å ha kontroll med spredning av mikroorganismer, særlig gjennom matvareprodukter.

Det er viktig at tøy og tekstiler som benyttes er underlagt rutiner, kontroll og forsvarlig vask.

Trygghet - hygiene

Med vår erfaring innen sikkerhet og hygiene kan vi tilby vask og rens innen trygge rammer. Vi kjenner godt hvilke krav som stilles. Mange kunder har tekstilavtale som innebærer leie av tøy og full service med henting og levering til avtalt tid, samt kontinuerlig regulering av mengder av de forskjellige typer plagg og tekstiltyper

Ta kontakt og fortell om

ønsker og behov, sammen kan vi se hvilke av våre tjenester det er behov for.

Ta kontakt med oss og kom med dine ønsker.