Historie

Bøhme startet i vaskeri bransjen i 1948 ved etablering av Oslo Skibsvask AS som senere ble til Lillestrøm Vaskeri AS. Han drev dette parallelt med rederi virksomhet. Alle båter ble solgt i 1972/1973.

I 1976 kjøpte Bøhme konkursboet, Erle Vaskeri AS, i Rakkestad. Erle Vaskeri startet i Mysen som Mysen Dampvaskeri og skiftet navn ved flytting til Rakkestad i 1976. Bedriften skiftet da navn til Sentralvaskeriet for Østlandet AS(SFØ) etter at Bøhme overtok. “Nybygget” eller hall 2 ble bygd i 1980 i forbindelse med kontrakten med Rikshospitalet. Som har vært vår kunde siden den gangen. Senere har det blitt gjort flere oppkjøp av mindre vaskerier som har blitt lagt inn under SFØ. Det har gjort SFØ til en hjørnesteins bedrift i Rakkestad.