Hotell og restaurant

Vi har i en årrekke sørget for rent tøy til hoteller, cruisebåter, restauranter og overnattingssteder.

At gjesten opplever rene og friske omgivelser under sitt besøk er svært viktig for opplevelsen av kvaliteten ved hotell, overnattingssted eller en restaurant. For en kokk er det deilige å ikle seg rent antrekk når arbeidsdagen tar til.

Vi kjenner godt hvilke krav som stilles til komfort og hygiene.

Stadig flere kunder har tekstilavtale som inne-bærer leie av tøy og full service med henting og levering til avtalt tid, samt kontinuerlig regulering av mengder av de forskjell-ige typer plagg og tekstiltyper. Ta kontakt med oss og vi kan sammen se på deres behov og komme med et skreddersydd opplegg der forskjellige prismodeller kan diskuteres.

Ta kontakt og fortell om ønsker og behov, sammen kan vi se hvilke av våre tjenester det er behov for.