Åpenhetsloven

Sentralvaskeriet for Østlandet AS (SFØ) er dedikert til bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vår policy for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft, og vi arbeider kontinuerlig for å integrere disse prinsippene i alle deler av vår virksomhet.

Vi anser bærekraftig forretningspraksis som en nøkkel for bærekraftig utvikling.

Dette betyr at vi dekker dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Vi er forpliktet til FNs bærekraftsmål, som er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, og vi jobber aktivt for å implementere og oppnå disse målene i vår drift.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter SFØ seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre bærekraftig forretningspraksis.

Vår risikobaserte tilnærming innebærer en systematisk vurdering og håndtering av potensielle negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, både i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme høye standarder for etisk handel og bærekraft.

Vårt arbeid med åpenhetsloven inkluderer:

Gjennom disse tiltakene sikrer vi at vår virksomhet opererer med høy integritet og ansvar, samtidig som vi bidrar positivt til samfunn og miljø.

For mer informasjon om våre tjenester og forpliktelser, last ned vår redegjørelse for arbeid med åpenhetsloven eller kontakt oss direkte.

Last ned dokument
Retningslinjer for leverandører
Policy for bærekraftig forretningspraksis