24.03.2020

VIKTIG INFO TIL VÅRE KUNDER

Det er stor uro og usikkerhet rundt Coronaviruset, og hvilken påvirkning det kan ha på leveranse av tekstiler og rutiner rundt behandling av smittetøy. Her er derfor informasjon vedrørende Coronaviruset og behandling av potensielt infiserte tekstiler.

Sentralvaskeriet For Østlandet (SFØ) er et NVK (Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn) godkjent helsevaskeri. SFØ er også godkjent for leveranser til næringsmiddelindustrien. Denne sertifiseringen stiller ytterligere krav til rutine- og hygienekontroll på vaskeriet.

Det vil si at SFØ har en luftbarriere mellom ren og uren sone. Slik sett er vi i utgangspunktet godt rustet for håndtering av smittetøy. Vi har stor kapasitet og lang erfaring i behandling av smittetøy gjennom mange år.  

Alle de rutiner som ligger til grunn for disse sertifiseringene er skjerpet inn.  

Vi anser det urene tøyet som kommer inn til oss som den største potensielle smittekilden her hos oss.  

Corona viruset smitter via dråpesmitte.  

Hva er gjort internt på vaskeriet:  

Det er innført begrensinger i bevegelsesfriheten mellom ren og uren side for alt personell som normalt beveger seg mellom disse to soner.

Garderober og kantiner er adskilt på en slik måte at personell som jobber på uren side ikke har kontakt med de som jobber på ren side.

Vi følger med på hvilke land personell som har vært på ferie har besøkt. Så langt har ingen reist i det som defineres som risikoområder av offentlige helsemyndigheter.  

Det er innført ytterligere, daglige rutiner rundt desinfisering av overflater som berøres av personell i løpet av arbeidsdagen. Dette være seg dørhåndtak, WC, vasker, rekkverk, knapper og brytere, skjermer og annet utstyr som man kan komme i kontakt med.

Det er gjennomført allmøter med alle ansatte hvor de er informert om utvikling og hvilke endringer vi har innført av rutiner.    

Det er veldig viktig at alle våre kunder håndterer smittetøy riktig, ved usikkerhet så kan vi kontaktes på telefon/mail.

Er det mistanke om at tekstiler kan være infiserte med Coronavirus skal dette behandles på følgende måte i henhold til NVK sin standard.  

Det er veldig viktig at alt skittenttøy pakkes forsvarlig med plasthette over trallene, i tilfelle smitte har spredd seg på tekstiler som ikke er pakket som smittetøy.

Alle biler som brukes til transport av rene og urene tekstiler blir kontrollert, vasket og desinfisert innvending i lasterommet med jevne mellomrom. Følges disse rutiner skal dette redusere muligheten for at smitte skal kunne berøre ansatte og vår produksjons kapasitet.  

Kristian Gaasrud

Daglig leder

Sentralvaskeriet for Østlandet AS